Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

700101.png
600058.png
400097.png
400032.png
800050.png
300067.png
400067.png
500091.png
400133.png
400002.png
800045.png
400103.png
500003.png
200070.png
300143.png
800017.png
600101.png
600133.png
200031.png
400113.png
700030.png
300019.png
400095.png
700007.png
400060.png
400138.png
400101.png
300062.png
200060.png
200040.png
600139.png
800021.png
500125.png
700079.png
600118.png
800003.png
400127.png
500093.png
200018.png
400085.png
Taushet er sølv - Tale er gull #freyhaus