Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

300136.png
200003.png
700045.png
500055.png
800031.png
600094.png
400025.png
400059.png
600136.png
200042.png
200090.png
400069.png
600147.png
300113.png
300090.png
400173.png
400091.png
300039.png
200044.png
500021.png
600026.png
700093.png
800014.png
200087.png
500045.png
400110.png
200009.png
400044.png
700049.png
400074.png
500109.png
200010.png
200033.png
500113.png
400077.png
400160.png
300054.png
300059.png
400117.png
700025.png
Kommunikasjonsmidlene er blitt flere. Hvordan kommuniserer du? #freyhaus