Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

200080.png
300125.png
300089.png
400013.png
400119.png
300047.png
600074.png
200011.png
300026.png
700013.png
300067.png
700057.png
300005.png
200001.png
700075.png
300131.png
700060.png
600156.png
300073.png
600125.png
600062.png
400176.png
800012.png
800050.png
400152.png
800005.png
400056.png
600166.png
500079.png
200019.png
600170.png
500022.png
500043.png
800046.png
200013.png
500002.png
600021.png
700101.png
400046.png
200072.png
Mennesker har kommunisert i alle år. #freyhaus