Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

400098.png
700090.png
400014.png
600008.png
400100.png
600096.png
400040.png
500117.png
600034.png
400175.png
400005.png
600143.png
700081.png
600042.png
600041.png
600051.png
500101.png
400114.png
800051.png
400079.png
700105.png
400166.png
800008.png
800017.png
300079.png
500013.png
600043.png
300011.png
800014.png
600127.png
200099.png
800032.png
300080.png
500120.png
200039.png
500115.png
300141.png
300016.png
200085.png
600114.png
Mennesker har kommunisert i alle år. #freyhaus