Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

500083.png
600040.png
300148.png
300033.png
300097.png
700085.png
300065.png
600055.png
700095.png
300146.png
400169.png
700035.png
400113.png
400052.png
300108.png
200034.png
600130.png
500108.png
700064.png
300130.png
800022.png
500059.png
300025.png
400072.png
600091.png
600112.png
400080.png
200004.png
400174.png
700082.png
600031.png
400135.png
400172.png
300163.png
700020.png
500117.png
600087.png
300081.png
600037.png
400142.png
Taushet er sølv - Tale er gull #freyhaus