Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

600089.png
400122.png
700106.png
400134.png
200008.png
800023.png
200063.png
300144.png
700061.png
700066.png
600099.png
500094.png
400121.png
600021.png
300056.png
500081.png
300129.png
500060.png
300092.png
200082.png
600040.png
600010.png
200102.png
400141.png
400006.png
300149.png
500056.png
700009.png
600098.png
600001.png
500043.png
400059.png
700001.png
200074.png
400064.png
300141.png
700072.png
300079.png
200062.png
500053.png
Før måtte man spare på papir og skrive tett. Her kan du bare bruke 140 tegn. #freyhaus