Under finner du en del objekter. Disse drar du ut på tegnebordet på venstre side. Når du er fornøyd med tegningen, så lagrer du.
Da havner tegningen i "Arkens store bok"...

600144.png
700024.png
500020.png
700093.png
800022.png
200088.png
600045.png
400033.png
200071.png
600084.png
700060.png
600019.png
300093.png
200012.png
300151.png
200015.png
200045.png
700074.png
500082.png
500078.png
300088.png
400049.png
400059.png
400029.png
400060.png
400107.png
200052.png
400046.png
600007.png
700038.png
500016.png
500033.png
200063.png
700100.png
800002.png
300127.png
300070.png
300099.png
700027.png
200061.png
Mennesker har kommunisert i alle år. #freyhaus